БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ

Отличен опит = От личен опит

В бизнеса е важно нещата да се случват бързо и ефективно. Успешният бизнес няма нужда от празни приказки. Има нужда от действието на осъзнати и компетентни хора. Ето защо обученията по-долу синтезират най-важното по всяка тема и са съчетани с много практика, симулации и реални инструменти, с които наученото да се приложи в реални бизнес условия.

  • Коучинг умения за лидери и мениджъри
  • Лидерски умения
  • Комуникационни умения
  • Целеполагане
  • Повишаване на ангажираността на служителите

Тези обучения имат за цел да адресират ключовите умения и поведения, които са от значение за развитието на вашия бизнес – работа в екип, лидерство, корпоративна идентичност, мотивация и умения за ефективна комуникация както в рамките на компанията, така и извън нея с клиенти, партньори, инвеститори и т.н. 

Но това, което е истински важно е как измерваме успеваемостта от обучението. За това нека обсъдим и възможностите за менторска прграма на вашите служители, които са преминали обучение. 

Това, което менторската програма ще ви даде е: 

  • устойчивост и регулярност в развитието на научените умения
  • сигурност в това, че всичко научено се прилага на практика в работната среда
  • повишаване на ангажираността на служителите
  • дългосрочни резултати

Свържете се с мен, за да изберете най-подходящите бизнес обучения за вашата компания!

бизнес обучения