Коучинг програми

 

Коучингът е най-добре работещият метод за личностно и бизнес развитие, целеполагане и постигане на цели. Всички успешни компании използват коучинг програми за развитие и усъвършенстване на най-ценния си актив – хората в организацията. Коучингът помага на хората да поемат отговорност за решенията, поведенията и мислите си. Помага им да поставят и постигнат целите си и да върнат силата за живота и бизнеса им обратно в собствените им ръце. 

Какво представляват коучинг програмите?

Всяка коучинг програма се изготвя индивидуално според целите и нуждите на всеки клиент. Коучинг програмите са с продължителност 6-10 срещи за период от 3-10 месеца. 

Ако сте готови да станете част от общността на милиони бизнеси по света, които вече успешно са имплементирали коучинг подхода в организациите си, свържете се с мен за безплатна 45 мин. сесия. В нея начертаваме основните направления, в които искате да постигнете повече и изготвяме вашата индивидуална коучинг програма и стратегията за успех.

За контакт:

e-mail: gergana.nikolova@coaching-in-bulgaria.com

             coaching@gergana-nikolova.com

mob: 0897 504 508

 

Извадка от проучване на Manchester business review за ползите от работата с коуч в работна среда:

                                                   ROI

Tangible Business Impact

  • Productivity – 53%
  • Quality – 48%
  • Organizational Strength – 48%
  • Own retention – 32%

Intangible Business Impact

  • Improved relationship: Reports – 77%
  • Improved relationship: Stakeholders – 71%
  • Improved teamwork – 67%

On average – 5.7 times

 

  Manchester  Review 

 

защо коучингът работи

  • 300 companies
  • 5-7 individual coaching sessions
коучинг програми