onlinelogomaker-061819-1956-9944

Наръчник за поведенията в офиса

СВАЛИ БЕЗПЛАТНО

НАРЪЧНИК ЗА ПОВЕДЕНИЯТА В ОФИСА

 • Ако сте лидер на екип
 • Ако целта ви е да постигате най-високите резултати

и не само това…..

 • Ако искате да имате най-добрия екип и
 • Да бъдете истински лидер

е важно да можете да виждате отвъд фактите, отвъд очевидното и да бъдете генератор на трайна и положителна промяна у хората.

Този начъчник за поведенията в офиса ще ви помогне да разберете

 • как се формират поведенията
 • как да ги идентифицирате
 • 9 от най-често срещаните поведения, които са токсични за екипната динамика
 • механизми за справяне с тях
Наръчник за поведенията в офиса

Защо е важно да разпознаваме поведенията?

 • Поведението е видимата страна на мислите, чувствата и вярванията на хората
 • Деструктивното поведение може сериозно да навреди на работата в екипа, освен ако не успеете да го овладеете
 • Използвайки правилните механизми и подход, можете да използвате всяко поведение, така, че да работи в полза на екипа

Знаете ли, че Аон Хюит определят ангажираността на служителите като: “нивото на психологическата инвестиция, което служителят е направил в компанията.”

Свалете наръчника за поведенията в офиса, за да разберете повече

Знаете ли, че 90% от хората търсещи работа споделят, че за тях е важно да работят в компания, която има политика на откритост и честност. Тази политика се създава от отделните поведения на всички служители в компанията.

Свалете наръчника за поведенията в офиса, за да разберете повече

Гери като лидер беше и все още е едно от най-добрите неща, които са ми се случвали. Един проект е като семейство и за да просъществува трябва да има добри родители. Гери беше в ролята на най-всеотдайната майка. И като с всяко дете - каквото прави родителя то копира. Така се създават приятелства, развиват проекти, създават и нови лидери и Гери успя във всяко едно нещо.
trainer
Владимир Кацаров
Learning and Development Trainer, Product Trainer